Browse By

Category Archives: חדשות

אדם מחזיק דולר

האבולוציה של הסליקה והתשלומים

הבוקר שילמתם על קפה בכסף מזומן ואתמול מסרתם פרטי אשראי כדי לשלם את הביטוח עבור המכונית החדשה שרכשתם בהעברה בנקאית. אתם כל הזמן משלמים על דברים שונים, אבל האם אתם מודעים לדרך שעבר המוסד הזה משחר ההיסטוריה ועד היום? הכסף לא הומצא אתמול, והוא בעל